DPE News

สิงหาคม 15, 2017

ปิดมวยไทยนานาชาติ

    นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางก […]
สิงหาคม 15, 2017

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนว […]
สิงหาคม 15, 2017

กรมพลศึกษาระดม 150 คนกีฬาร่วมร่างพรบ.วิชาชีพ

           เมื่อวันที่ 7 ส […]
สิงหาคม 15, 2017

มอบอุปกรณ์กีฬาให้ ร.ร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก

ดร.ประพัน ไพรอังกูร เลขานุ […]