DPE News

เมษายน 9, 2016

เตรียมความพร้อมกีฬาชาวไทยภูเขาฯ

  นายวินิตย์ จันทร์มน […]
เมษายน 9, 2016

ลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาชาวไทยภูเขาฯ ครั้งที่ 28

  จังหวัดลำปาง พร้อมเ […]
เมษายน 9, 2016

สรุปผลการสำรวจพื้นที่โครงการสนามกีฬาฯ

  ดร.ปัญญา หาญลำยวง ผ […]
เมษายน 9, 2016

สพล.สมุทรสาคร เยี่ยมชมกรมพลศึกษา

  ดร.ปัญญา หาญลำยวง ผ […]