DPE News

มิถุนายน 21, 2016

แชมป์วอลเลย์บอล นร.

นายสันติ  ป่าหวาย ผู้อำนวย […]
มิถุนายน 21, 2016

กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ

          ดร.กิตติพงษ์ โพธ […]
มิถุนายน 21, 2016

ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา ครั้งที่ 2/2559

       ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู […]
มิถุนายน 21, 2016

กรมพลศึกษา จัดประกวดบริหารกายหน้าเสาธง

          ณ ห้องประชุมศุภช […]