DPE News

กันยายน 6, 2016

มอบเหรียญรางวัลระดับความสามารถ การประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12

      ดร.ปัญญา  หาญลำยวง ร […]
กันยายน 6, 2016

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่พลศึกษา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลั […]
กันยายน 6, 2016

เปิดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ร […]
กันยายน 6, 2016

สีสันนันทนาการอาเซียน

            ดร.ปัญญา หาญลำ […]