DPE News

มีนาคม 22, 2017

อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและประเมินผล

       นายนเร เหล่าวิชยา อ […]
มีนาคม 22, 2017

กีฬานร.คนพิการ “โคราชเกมส์” พร้อมจัด 1-6 มี.ค.นี้ 83 โรงเรียนร่วมชิงชัย

          ณ โรงแรมเดอะ ทวิ […]
มีนาคม 22, 2017

ปิดอบรมเครือข่ายชมรมออกกำลังกาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          นายนเร เหล่าวิชย […]
มีนาคม 22, 2017

อบรมด้านเวชศาสตร์การกีฬา การจัดการภาวะบาดเจ็บเท้าและข้อเท้าทางกีฬา

          นายวินิตย์ จันทร […]