DPE News

พฤษภาคม 3, 2017

สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2

ดร.ประพัน ไพรอังกูร เลขานุ […]
พฤษภาคม 3, 2017

อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและประเมินผล

       นายนเร เหล่าวิชยา อ […]
พฤษภาคม 3, 2017

ปิดอบรมเครือข่ายชมรมออกกำลังกาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          นายนเร เหล่าวิชย […]
พฤษภาคม 3, 2017

อบรมด้านเวชศาสตร์การกีฬา การจัดการภาวะบาดเจ็บเท้าและข้อเท้าทางกีฬา

          นายวินิตย์ จันทร […]