DPE News

พฤษภาคม 3, 2017

ประชุมหารือแนวทางสนับสนุนการช่วยเหลือชีวิตทางน้ำ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกร […]
พฤษภาคม 3, 2017

สพล.สมุทรสาครศึกษาดูงานกรมพลศึกษา

      ดร.ประพัน ไพรอังกูร […]
พฤษภาคม 3, 2017

กรมพลศึกษาจัดให้! “ร้อนนี้ฯ เพื่อลูกรัก” สอนกีฬา นันทนาการฟรีช่วงปิดเทอม

          ณ อาคารกีฬานิมิบ […]
พฤษภาคม 3, 2017

รับรางวัลปฏิทินดีเด่น”สุริยศศิธร” ประจำปี 2560

      พลอากาศเอกชลิต พุกผา […]