DPE News

พฤษภาคม 3, 2017

“เลย” พร้อมจัดกีฬาชาวไทยภูเขาฯ ครั้งที่ 29 “ไทเลยภูเขาเกมส์”

          ณ โรงแรมเลยพาเลซ […]
พฤษภาคม 3, 2017

ประชุมและสำรวจสนาม “ไทเลยภูเขาเกมส์”

นายวินิตย์ จันทร์มนตรี รัก […]
พฤษภาคม 3, 2017

เทศกาลสงกรานต์กรมพลศึกษา

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกร […]
พฤษภาคม 3, 2017

ครบรอบ 27 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ดร.ประพัน ไพรอังกูร เลขานุ […]