DPE News

พฤษภาคม 8, 2017

มอบวุฒิบัตรลูกรัก

มอบวุฒิบัตรลูกรัก นายวินิต […]
พฤษภาคม 4, 2017

กิจกรรมที่ 2 ประจำปี 2560

พฤษภาคม 3, 2017

ยกเหล็กนักเรียนไทยคว้าทองตามเป้า ศึกไฮสกูลที่ไต้หวัน

         การแข่งขันยกน้ำหน […]
พฤษภาคม 3, 2017

เยาวชนจากกองบัญชาการกองทัพไทยศึกษาดูงานภายในกรมพลศึกษา

ดร.ประพัน ไพรอังกูร เลขานุ […]