DPE News

มิถุนายน 5, 2017

มอบทุนสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา

          นางสาวดารณี ลิขิ […]
มิถุนายน 5, 2017

ประชุมความพร้อมสนามแข่งขัน “ดอกจานเกมส์”

    เมื่อวันที่ […]
พฤษภาคม 25, 2017

ให้โอวาทนักกีฬาเด็กเล็ก

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์  […]
พฤษภาคม 19, 2017

กรมพลศึกษาหวังเครือข่ายต่อยอดความรู้พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาค […]