DPE News

กรกฎาคม 18, 2017

“อบจ.สงขลาฯ” เฉือนชัยฟุตบอลกรมพละ

                การแข่งขัน […]
กรกฎาคม 18, 2017

มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2560

       นางสาวดารณี ลิขิตวร […]
กรกฎาคม 18, 2017

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม รุ่นที่ 2

     นางสาวดารณี ลิขิตวรศั […]
กรกฎาคม 18, 2017

“วารีรัชต์” ซิว 2 ทองว่ายน้ำกรมพลศึกษา

                การแข่งขัน […]