DPE News

สิงหาคม 15, 2017

กิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี”

กรมพลศึกษาเปิดรับสมัคร ทีม […]
สิงหาคม 15, 2017

นร.ไทยเบียดครองเจ้าทองอาเซียนสกูลเกมส์

            การแข่งขันกีฬา […]
สิงหาคม 15, 2017

ประชุมรับความเห็นกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับวิชาชีพบุคลากรการกีฬา ครั้งที่ 3

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ […]
สิงหาคม 15, 2017

กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย (Sport Activity 4.0 for Good Health and Good Life)

      นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนท […]