DPE News

สิงหาคม 15, 2017

‘นพรัตน์’ เบิ้ลทองลูกเด้งปิดกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ

  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร […]
สิงหาคม 15, 2017

กรมพลศึกษาจัดกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 6

                  ที่อาคาร […]
สิงหาคม 15, 2017

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ […]
สิงหาคม 15, 2017

สัมภาษณ์ชี้แจง

 ดร.ประพัน ไพรอังกูร เลขาน […]