สาว กทม. กวาด 3 ทอง ตบชายหาดนักเรียนกรมพลศึกษา

กรมพลศึกษาดึง ‘โค้ชโย่ง’ ร่วมเสวนาร่าง พ.ร.บ.ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินกีฬา
กันยายน 27, 2017
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
กันยายน 27, 2017

             สาว กทม. กวาด 3 ทอง ตบชายหาดนักเรียนกรมพลศึกษา

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายสมพงษ์ ศิริพล ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาขั้นพื้นฐาน สำนักการกีฬา พร้อมด้วย นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มอบถ้วยและเหรียญรางวัลในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นอายุ 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี ประเภททีมชายและทีมหญิง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ประเภททีมชาย

                รุ่นอายุ 14 ปี ทอง ร.ร.หอวัง นนทบุรี (นพวิชญ์ พุทธรงค์ / วิพลชัย เนื้อขาว) เงิน ร.ร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ธีรศักดิ์ กองแก้ว / วรภัทร พูลเขตวิทย์) ทองแดง ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 (เฉลิมศักดิ์ อ้นจร / วรพล เฮียงหล้า) และ ร.ร.มักกะสันพิทยา (ณัฐพงษ์ บุณช่วยเจริญ / สายฟ้า ประทุม)

                รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ร.ร.มักกะสันพิทยา (สรนาท หวังเจริญ/ คริษฐา ไกรรอด) เงิน ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 (ศุภชัย ศรีบุตร / วรวัฒน์ พวงกลิ่น) ทองแดง ร.ร.หอวัง นนทบุรี (พัฒนะ พันโภคา / กษิดิศ ถิรวุฒชานน) และ ร.ร.กีฬา กทม. (นพดล จันทร์สงค์/ จักกฤษณ์ ธรรมแก้ว)

                รุ่นอายุ 18 ปี ทอง ร.ร.หอวัง นนทบุรี (ธีระพงศ์ คงหนู / สุภัทรพงค์ บุญทอง) เงิน ร.ร.กีฬา กทม. (ธราเทพ จันทรมาศ / กิตติพงศ์ นาคา) ทองแดง ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 (ธีรพล ทวีวุฒิ / รพีพัฒน์ แก้วหาญ) และร.ร.สระบุรีวิทยาคม (วีรวัฒน์ ช่างพันธ์ / อัครพล ปะวะโพตะโก)

ประเภททีมหญิง

                รุ่นอายุ 14 ปี ทอง ร.ร.กีฬา กทม. (ธิดารัตน์ สุทธิ / จุฑามาศ สงหนู) เงิน ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 (ธัญญลักษณ์ อดุลรัมย์ / ศิริวรรณ รอดเอียด) ทองแดง ร.ร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง (วรัญญา พรมอินทร์ / สุชานันท์ คำพวง) และ ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ (สายสุนีย์ เหมศิริ / เพชรรัตน์ ละมุลมอญ)

                รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ร.ร.กีฬา กทม. (วิภาวรรณ ชูน้ำคำ / อภิญญา แสงแพง) เงิน ร.ร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง (ชุติมา นะดอก / ชุติมา สุทธิหา) ทองแดง ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6(น้ำทิพย์ โกไสยาภรณ์ / พิมพ์กมล ทองขาว) และ ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ (กัลยรักษ์ ดาวัน / อธิติยา เรืองศักดิ์)

                รุ่นอายุ 18 ปี ทอง ร.ร.กีฬา กทม. (กาญจนา เสี่ยงบุญ / ฐิติรัตน์ หุ่นงาม) เงิน ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 (กัลป์ยานี โตอิ่ม / ปิยะธิดา บัวบาน) ทองแดง ร.ร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง(ศิรินุช ฉากมงคล / ภัทรลลดา โพธิ์สิงห์) และ ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (สุนิสา โพตะเภา / อธิตา บุษบา)

************************