สัมมนาเพื่อบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560

มุทิตาจิตบุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กันยายน 27, 2017
กรมพลศึกษา จับมือเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดลานโชว์นันทนาการ ส่งเสริมเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กันยายน 27, 2017
สัมมนาเพื่อบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560
     นายพงษ์พาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการ การปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี