“ธัญญพัทธ์” เหมา 4 ทองครองราชินียิม “ย่าโมเกมส์”

เมษายน 5, 2017
ทัพนักกีฬาเมืองหลวงจ่อบัลลังก์ทอง “ย่าโมเกมส์”
พฤษภาคม 3, 2017
"ธัญญพัทธ์" เหมา 4 ทองครองราชินียิม “ย่าโมเกมส์”

            การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38“ย่าโมเกมส์” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560มีผลการแข่งขันมีดังนี้

ยิมนาสติกลีลา ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ ชิง 4 เหรียญทอง ที่โรงยิมลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อุปกรณ์ห่วง ทอง ธัญญพัทธ์ สังวรโยธิน (เขต 10 กทม.) 14.63 คะแนน, เงิน เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (เขต 10 กทม.) 13.42 คะแนน, ทองแดง จิตรทิวา หมั่นพลศรี (เขต 2 สมุทรปราการ) 12.18 คะแนน, อุปกรณ์บอล ทอง ธัญญพัทธ์ สังวรโยธิน (เขต 10 กทม.) 14.22 คะแนน, เงิน ณัฐชานันท์ ผิวผ่องธนาภร (เขต 2 สมุทรปราการ) 13.62 คะแนน, ทองแดง ภรณ์นัชชา เจตธำรง (เขต 1 นนทบุรี) 12.80 คะแนน,อุปกรณ์คฑา ทอง ธัญญพัทธ์ สังวรโยธิน (เขต 10 กทม.) 14.93 คะแนน, เงิน เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (เขต 10 กทม.) 14.85 คะแนน, ทองแดง ณัฐชานันท์ ผิวผ่องธนาภร (เขต 2 สมุทรปราการ) 14.00 คะแนน, อุปกรณ์ริบบิ้น ทอง ธัญญพัทธ์ สังวรโยธิน (เขต 10 กทม.) 13.40 คะแนน, เงิน ณัฐชานันท์ ผิวผ่องธนาภร (เขต 2 สมุทรปราการ) 13.00 คะแนน, ทองแดง เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (เขต 10 กทม.) 12.85 คะแนน

แบดมินตัน ชิง 5เหรียญทอง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงฯ รัชพล มรรคศศิธร (เขต 1 ลพบุรี) ชนะ ปัณฑ์ธร แสงวณิช (เขต 10 กทม) 2-1 เกม (21-8, 12-14, 21-4), ทอง รัชพล มรรคศศิธร (เขต 1 ลพบุรี), เงิน ปัณฑ์ธร แสงวณิช (เขต 10 กทม), ทองแดง ชุติวัติ เปลี่ยนภักดี (เขต 8) และ อัยการ โพธิ์พืช (เขต 10 กทม.), ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงฯ บัณฑิตา ขำสายทอง (เขต 10 กทม.) ชนะ ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา (เขต 10 กทม) 2-0 เกม (21-18, 21-19), ทอง บัณฑิตา ขำสายทอง (เขต 10 กทม.), เงิน ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา (เขต 10 กทม), ทองแดง กรรวี ประสมทรัพย์ (เขต 5เชียงใหม่) และ นุตประวีณ์ พรหมเดช (เขต 1 นนทบุรี), ประเภทชายคู่ รอบชิงฯ วีรภัทร ภาคจรุง / ปัณฑ์ธร แสงวณิช (เขต 10 กทม.) ชนะ ปิยพัฒ วรรณลี / พชร สินคุณากร (เขต 10 กทม.) 2-1 เกม (16-21, 21-12, 21-12) ทอง วีรภัทร ภาคจรุง / ปัณฑ์ธร แสงวณิช (เขต 10 กทม.), เงิน ปิยพัฒ วรรณลี / พชร สินคุณากร (เขต 10 กทม.), ทองแดง ชุติพนธ์ ธีรกุลวิจารณ์ / ธนกฤต โชคธนะกุลชัย (เขต 7) และ ธนากร ลีตะวัฒนกุล / ศุภฤกษ์ พิทยาณิชกุล (เขต 8), ประเภทหญิงคู่ รอบชิงฯ ชาสินี โกรีภาพ / ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา (เขต 10 กทม.) ชนะ ธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ / สรัลชนา ชัยกิตติวัฒน์ (เขต 10 กทม.) 2-0 เกม (21-16, 21-18) ทอง ชาสินี โกรีภาพ / ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา (เขต 10 กทม.), เงิน ธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ / สรัลชนา ชัยกิตติวัฒน์ (เขต 10 กทม.), ทองแดง ธัญญธร ธรรมนพเก้า / ปภาวรินท์ จตุพนาพร (เขต 1) และ ณัฐธิดา มูลอนันต์ / ยมลภัทร ธเนศอนุกูล (เขต 2), ประเภทคู่ผสม รอบชิงฯ ชาสินี โกรีภาพ / วีรภัทร ภาคจรุง (เขต 10 กทม.) ชนะ ธัญญธร ธรรมนพเก้า / ธเนศ ธราทิฆัมพร (เขต 1 นนทบุรี) 2-0 เกม (21-16, 21-18) ทอง ชาสินี โกรีภาพ / วีรภัทร ภาคจรุง (เขต 10 กทม.), เงิน ธัญญธร ธรรมนพเก้า / ธเนศ ธราทิฆัมพร (เขต 1 นนทบุรี), ทองแดง พรณิชา สุวัฒโนดม / สุกฤษฏิ์ เสริมวิลาสกุล (เขต 3 นครราชสีมา) และ ปริชมน พรหมศริน / พงศกร ทองคำ (เขต 10 กทม.)           เทเบิลเทนนิส ชิง 2เหรียญทอง ที่ห้างคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ฯ ประเภทคู่ชาย รอบชิงฯ ชัยกมล คุ้มสีไวย์ / วีรภัทร พุฒิคุณเกษม (เขต 10 กทม.) ชนะ วีรภัทร บุญหนุน / เจตพัฒน์ เพ็ชรสันทัด (เขต 7 ราชบุรี) 3-1 เกม (11-8, 12-14, 11-4, 11-5), ทอง ชัยกมล คุ้มสีไวย์ / วีรภัทร พุฒิคุณเกษม (เขต 10 กทม.), เงิน วีรภัทร บุญหนุน / เจตพัฒน์ เพ็ชรสันทัด (เขต 7 ราชบุรี), ทองแดง ธฤต บุรยะฤทธิ์ / พชร จันทนกาญจน์ (เขต 8) และ ชนกันต์ ทายะพิทักษ์ / ธนนันท์ ตัณฑกูล (เขต 10 กทม.), ประเภทคู่หญิง รอบชิงฯ มนอัปสร สฤษดิ์อภิรักษ์ / แคทรียา พวงศรี (เขต 10 กทม.) ชนะ ฐาปนี พรมมา / นันทภัส โกละ (เขต 10 กทม.) 3-2 เกม (3-11, 11-3, 11-6, 5-11, 11-4), ทอง มนอัปสร สฤษดิ์อภิรักษ์ / แคทรียา พวงศรี (เขต 10 กทม.), เงิน ฐาปนี พรมมา / นันทภัส โกละ (เขต 10 กทม.), ทองแดง พรปวีณ์ ลิ่มศิลาจีระกุล / กนกวรรณ อธิมุตติกุล (เขต 8) และ นาจา เมฆอัมพร / ปพัชญา หัวรักกิจ (เขต 1 นนทบุรี)

ยิงปืน ชิง 2เหรียญทอง ที่สนามยิงปืน ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ปืนยาวอัดลม 3 ท่า ทีมหญิงทอง เขต 10 กทม. สกอร์รวม 1,735 คะแนน, เงิน เขต 5 เชียงใหม่ สกอร์รวม 1,707 คะแนน, ทองแดง เขต 3 อุบลราชธานี สกอร์รวม 1,705 คะแนน, ปืนยาวอัดลม 3 ท่า บุคคลหญิงทอง ธันย์ธาดา ต๊ะมุดา (เขต 5 เชียงใหม่) 582 คะแนน (เข้าเป้า x มากกว่า), เงิน ภัทรานิษฐ์ สืบปรุ (เขต 10 กทม.) 582 คะแนน, ทองแดง ภาสินี พวงจำปา (เขต 1 ปทุมธานี) 581 คะแนน

          ลีลาศ ชิง 4 เหรียญทอง ที่เอ็มซีซี ฮอล ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ประเภทละติน อเมริกัน คลาสเอ ทอง สิรภพ ล้นเหลือ / ลักษณา อารีรักษ์ (เขต 10 กทม.), เงิน ณัฐพล จุนาพงค์ / ชนัญชิดา ปลั่งกลาง (เขต 2 ระยอง), ทองแดง อัครวิทย์ จัดดี / ศตพร เกษรศิริ (เขต 2 ระยอง), ประเภทแสตนดาร์ด คลาสบี ทอง อนุชา วิจิตรกูล / ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช (เขต 10 กทม.), เงิน บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส / ทรายแก้ว รอดอ้น (เขต 10 กทม.), ทองแดง ชนายุทธ สามพัน / พัชรพร วรรณสวัสดิ์ (เขต 10 กทม.), ประเภทละติน อเมริกัน คลาสซี ทอง ศุภสิน ตั้งตราสิทธิ์ / ปภัญรัตน์ บุญตรีสิริบุตร์ (เขต 10 กทม.), เงิน ฐนวัฒน์ พงษ์พันธ์เดชา / ณิชารัศม์ พงษ์พันธ์เดชา (เขต 10 กทม.), ทองแดง นาวี เพชรทอง / มนัสนันท์ ปานเส้ง (เขต 9 สงขลา), ประเภทแสตนดาร์ด คลาสดี ทอง ชาคร ศิลาลาย / ชฌาณา อิสกันดาร์ (เขต 9 ปัตตานี), เงิน สิรวิชญ์ แก้วอุทัย / ณิชตา ลิ้มกุล (เขต 9 ปัตตานี), ทองแดง ธนภัทร เณรจาที / ศิริประภา นกจั่น (เขต 10 กทม.)

มวยสากลสมัครเล่น ชิง 10 เหรียญทอง ที่สนามมวยค่ายสุรนารี รุ่นเปเปอร์เวท 42 กก. มินทราดา ฤทธิวงศ์ (เขต 6 พิษณุโลก) ชนะ อภิรักษ์ วงสวาท (เขต 2 สมุทรปราการ) 13-7 คะแนน, ทอง มินทราดา ฤทธิวงศ์ (เขต 6 พิษณุโลก), เงิน อภิรักษ์ วงสวาท (เขต 2 สมุทรปราการ), ทองแดง อิมรอม นิเซ็ง (เขต 9 ยะลา) และ ชาญชัย ทองประสาร (เขต 3 อุบลราชธานี), รุ่นฟินเวท 45 กก. พงษ์นรินทร์ ธรรมพร (เขต 10 กทม.) แพ้ ดนัย เงียบภูเขียว (เขต 1 อ่างทอง) 3-7 คะแนน, ทอง ดนัย เงียบภูเขียว (เขต 1 อ่างทอง), เงิน พงษ์นรินทร์ ธรรมพร (เขต 10 กทม.), ทองแดง ปรักรณ์ คำมาปัน (เขต 5 พะเยา) และ รัฐพล กาดำดวน (เขต 8 นครศรีธรรมราช), รุ่นไลท์ฟลายเวท 48 กก. ธนันท์ชัย จรูญภักดิ์ (เขต 3 อุบลราชธานี) แพ้ ศราวุฒิ สุขเทศ (เขต 6 พิษณุโลก) 3-13 คะแนน, ทอง ศราวุฒิ สุขเทศ (เขต 6 พิษณุโลก), เงิน ธนันท์ชัย จรูญภักดิ์ (เขต 3 อุบลราชธานี), ทองแดง กษิกฤษฎ์ วรรณสุทธะ (เขต 1 อ่างทอง) และ เมธี รักษาเมือง (เขต 4 ขอนแก่น), รุ่นฟลายเวท 51 กก. กรรชัย โพธิ์งาม (เขต 7 สุพรรณบุรี) แพ้ วันเฉลิม แซ่หาญ (เขต 5 พะเยา) 1-15 คะแนน, ทอง วันเฉลิม แซ่หาญ (เขต 5 พะเยา), เงิน กรรชัย โพธิ์งาม (เขต 7 สุพรรณบุรี), ทองแดง กัมปนาท วัลศิริพัฒนชัย (เขต 10 กทม.) และ ภูวนัย โพธิ์สุวรรณ (เขต 1 อ่างทอง), รุ่นแบนตัมเวท 54 กก. ยุทธนา มหามาตร์ (เขต 6 พิษณุโลก) ชนะ อัษฏาวุธ เกิดพยัคฆ์ (เขต 8 นครศรีธรรมราช) 19-5 คะแนน, ทอง ยุทธนา มหามาตร์ (เขต 6 พิษณุโลก), เงิน อัษฏาวุธ เกิดพยัคฆ์ (เขต 8 นครศรีธรรมราช), ทองแดง พันธกานต์ อ้วนพรมมา (เขต 4 ขอนแก่น) และ สิทธิพงษ์ มูลสาร (เขต 3 ยโสธร), รุ่นเฟเธอเวท 57 กก. สุเมธัส อ่อนทอง (เขต 8 นครศรีธรรมราช) แพ้ บุญญฤทธิ์ เกิดพยัคฆ์ (เขต 6 พิษณุโลก) 8-10 คะแนน, ทอง บุญญฤทธิ์ เกิดพยัคฆ์ (เขต 6 พิษณุโลก), เงิน สุเมธัส อ่อนทอง (เขต 8 นครศรีธรรมราช), ทองแดง สมโภช สีสา (เขต 1 อ่างทอง) และ สรศักดิ์ อินคง (เขต 9 ตรัง), รุ่นไลท์เวท 60 กก. พีรพล พวงแก้ว (เขต 1 นนทบุรี) ชนะ พอเจตน์ พงษ์จงมิตร (เขต 3 อุบลราชธานี) 25-9 คะแนน, ทอง พีรพล พวงแก้ว (เขต 1 นนทบุรี), เงิน พอเจตน์ พงษ์จงมิตร (เขต 3 อุบลราชธานี), ทองแดง ชัยวัฒน์ ทองสุข (เขต 6 พิษณุโลก) และ อภิเษก จันทร์คำ (เขต 7 ราชบุรี), รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท 64 กก. ณัฐพล สนกล้า (เขต 10 กทม.) ชนะ สังขพงศ์ โฉมยงค์ (เขต 6 พิษณุโลก) 18-8 คะแนน, ทอง ณัฐพล สนกล้า (เขต 10 กทม.), เงิน สังขพงศ์ โฉมยงค์ (เขต 6 พิษณุโลก), ทองแดง บุญช่วย โพนสูงเนิน (เขต 1 อ่างทอง) และ พรอนันต์ ศรีสกุล (เขต 4 ขอนแก่น), รุ่นเวลเตอร์เวท 69 กก. จารุวัฒน์ ขุนเพชร (เขต 6 พิษณุโลก) ชนะ กฤษดา มูลสาร (เขต 3 ยโสธร) 9-0 คะแนน, ทอง จารุวัฒน์ ขุนเพชร (เขต 6 พิษณุโลก), เงิน กฤษดา มูลสาร (เขต 3 ยโสธร), ทองแดง พงษ์นรินทร์ ศรีโคตร (เขต 9 ยะลา) และ สิทธิชัย เจนกระบี่ (เขต 10 กทม.), รุ่นมิดเดิลเวท 75 กก. ณฐพงศ์ วงษ์สีสา (เขต 4 ขอนแก่น) แพ้ ศุภกิจ จตุเทน (เขต 6 พิษณุโลก) 5-30 คะแนน, ทอง ศุภกิจ จตุเทน (เขต 6 พิษณุโลก), เงิน ณฐพงศ์ วงษ์สีสา (เขต 4 ขอนแก่น), ทองแดง เทวราช สุขเกษม (เขต 3 ยโสธร) และ กิตติพศ ไพบูลย์ (เขต 1 ปทุมธานี)