“ชยพล” ซิวทองว่ายน้ำนร.คนพิการ “โคราชเกมส์”

กีฬานร.คนพิการเปิดฉาก 83 สถานศึกษาร่วมชิงชัย “โคราชเกมส์”
พฤษภาคม 3, 2017
หนุ่มโสตฯ อุดร คว้า 2 ทองผลัด 4×100 “โคราชเกมส์”
พฤษภาคม 3, 2017
"ชยพล" ซิวทองว่ายน้ำนร.คนพิการ "โคราชเกมส์"

            การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 “โคราชเกมส์” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ชิงชัยเหรียญทองเป็นวันแรก โดยการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ที่ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ชิง 6 เหรียญทอง ชายเดี่ยว วีลแชร์ รวมอายุ รอบชิงชนะเลิศ กมล สายจันทร์ (ร.ร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) ชนะ พงษ์ธร ประชุมรัตน์ (ร.ร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) 3-0 เกม (11-5, 11-5, 11-9), หญิงเดี่ยว วีลแชร์ รวมอายุ รอบชิงชนะเลิศ วาสนา ศรีงาม (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) ชนะ ปานวาส ศรีงาม (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) 3-2 เกม (11-4, 3-11, 11-9, 3-11, 11-6), ชายเดี่ยว กลุ่มปัญญา รุ่นอายุ 10-16 ปีรอบชิงชนะเลิศ สุขสวัสดิ์ จันนุหิน (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) ชนะ หรัญย์ เหลืองอร่าม (ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล) 3-0 เกม (14-12, 11-9, 11-9), ชายเดี่ยว กลุ่มปัญญา รุ่นอายุ 17-25 ปีรอบชิงชนะเลิศ ตระกร้อ ยียง (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) ชนะ ศุภชัย สังขาว (ร.ร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล) 3-1 เกม (11-5, 11-4, 9-11, 12-10), หญิงเดี่ยว กลุ่มปัญญา รุ่นอายุ 10-16 ปีรอบชิงชนะเลิศ ชุติภา แผ่นสุวรรณ (ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล) ชนะ รุจีภัทร เจริญทั้งภัทรสุข (ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล) 3-0 เกม (11-3, 11-2, 11-8), หญิงเดี่ยว กลุ่มปัญญา รุ่นอายุ 17-25 ปีรอบชิงชนะเลิศ วรรณา แซ่ยาง (ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล) ชนะ กรวิภา คชวงศ์ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) 3-0 เกม (11-4, 11-3, 11-3)

ว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ฟรีสไตล์ 200 ม. รุ่น 16 ปี ชายS14 ทอง ชยพล เร่งขวนขวาย (ร.ร.พร้อม) 2:44.95 น., ฟรีสไตล์ 200 ม. รุ่น 25 ปี ชายS14 ทอง จิรโชติ ชูวงษ์ (ร.ร.พิบูลย์ประชาสรรค์) 2:25.02 น., S15 ทอง ศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง (ร.ร.อนุสารสุนทร) 2:57.93 น., ฟรีสไตล์ 200 ม. รุ่น 16 ปี หญิงS07 ทอง ปนิสา ไวยโพด (ส.เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) 4:00.90 น. S09 ทอง ประกายทิพย์ ไชยวงค์ (ร.ร.สันติวิทยา) 3:11.92 น., S14 ทอง อาราดา นันทะใส (ร.ร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)) 4:08.80 น., กรรเชียง 100 ม. รุ่น 16 ปี ชายS14 ทอง กิตติภัค ล่ามละคร (ร.ร.วัดอุทัยธาราม) 1:34.83 น., กรรเชียง 100 ม. รุ่น 25 ปี ชายS14 ทอง จิรโชติ ชูวงษ์ (ร.ร.พิบูลย์ประชาสรรค์) 1:18.96 น., S15 ทอง ศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง (ร.ร.อนุสารสุนทร) 1:29.79 น., กรรเชียง 100 ม. รุ่น 16 ปี หญิง S09 ทอง ประกายทิพย์ ไชยวงค์ (ร.ร.สันติวิทยา) 1:46.06 น., S14 ทอง อาราดา นันทะใส (ร.ร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)) 1:54.48 น., กรรเชียง 100 ม. รุ่น 25 ปี หญิง S15 ทอง วชิราภรณ์ ทองจำนงค์ (ร.ร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) 1:11.42 น., กบ 100 ม. รุ่น 16 ปี ชายSB5 ทอง ธีรเทพ นุ่นขาว (ร.ร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) 2:37.36 น., S14 ทอง ชยพล เร่งขวนขวาย (ร.ร.พร้อม) 1:40.39 น., กบ 100 ม. รุ่น 25 ปี ชายSB6 ทอง วรภพ สมอดี (ร.ร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) 3:48.45 น., S14 ทอง ปัญญา หอมมาลัย (ร.ร.ปัญญาวุฒิกร) 1:37.85 น.

กรีฑา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา วิ่ง 100ม. หญิง รุ่น 17-25ปีตา TF13ทอง จันจิรา วงค์พิพันธ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่) 16.90วิ., วิ่ง 100ม. ชาย รุ่น 17-25ปีตา TF13ทอง กานต์ พลูประเสริฐ (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) 13.67วิ., วิ่ง 100ม. หญิง รุ่น 10-16ปีสมอง CP35ทอง หยกเพชร เสวนา (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) 24.60วิ., สมอง CP36ทอง สุภาวดี เปลี่ยนทับ (ส.เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) 28.15วิ., สมอง CP37ทอง อรวรรณ ฉิมแป้น (ส.เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) 18.73วิ., วิ่ง 100ม. ชาย รุ่น 10-16ปีสมอง CP35ทอง เอกดนัย เดชพันธุ์โกศล (ร.ร.สงขลาพัฒนาปัญญา) 18.91วิ., สมอง CP36ทอง กุลกร บุตรกจี (ร.ร.โสตศึกษาเพชรบูรณ์) 15.07วิ., วิ่ง 100ม. หญิง รุ่น 17-25ปี สมอง CP35ทอง ปาริฉัตร โว่ยแม (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) 20.32วิ., สมอง CP36 ทอง สุภาพร แชมือ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) 21.78 วิ.