กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ลานห้างสยามดิสคัฟเวอรี่

กรมพลศึกษา จับมือเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดลานโชว์นันทนาการ ส่งเสริมเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กันยายน 27, 2017
ทวีธาฯ แชมป์ฟุตซอล 18 ปีกรมพลศึกษา
กันยายน 27, 2017
     กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ลานห้างสยามดิสคัฟเวอรี่
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ในกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย (Sport Activity 4.0 for Good Health and Good Life) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีประชาชนทั่วไปกว่า  300 คน ร่วมกิจกรรม  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานห้างสยามดิสคัฟเวอรี่